Đã Đóng

online game+forum

Need a group of sites. Sites on one topic. Subject "online casino". Languages: English, Russian. A few favorites: the rules of the game, the types of games, strategy.

create a register. Create a small forum

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: the game of games, online design sites, game of games, english games website, game forum, online games design, design online games, strategy game, online russian, online game, game sites, casino games website, php small game, small game design, small game online, english game website, russian english games, russian game english, register online, english game, register forum, russian game, game casino, casino php, create online casino

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Khmelnitskiy, Ukraine

Mã Dự Án: #1013642

4 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

op2i

plz see pmb.

$150 USD trong 2 ngày
(51 Đánh Giá)
6.5
projectdora1

Plz give me chance..

$150 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
rrm068

I will do this job

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
salmaanahmed

I will definitely meet all your needs. Check PM.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0