Đang Thực Hiện

125955 OSC Theme

I have a psd files & want it turned into a theme for the latest version of osc. It can be installed by yourself, or not but I will need instructions on how to install it on other sites.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Nhập liệu, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: install theme psd, psd files theme, osc design, osc theme, install osc, psd osc, osc psd, design osc, osc php, psd theme install, php osc

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) birmingham, United Kingdom

ID dự án: #1872122