Đang Thực Hiện

120759 Oscommerce design/setup

Hi,

I want to setup a online drugstor about same as this: [url removed, login to view]

I spoken with owner of that site, so no probleme taking design from them.

I want small modification on that design.

Also i want a full setup of the oscommerce on my server, and some small adons in the script (like coolmenu ect)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: nu, nu i, oscommerce full, oscommerce website modification, oscommerce design modification, oscommerce coolmenu, oscommerce design site, setup oscommerce server, oscommerce script modification, oscommerce php setup, modification oscommerce, coolmenu oscommerce, oscommerce adons, oscommerce website setup, adons, server setup oscommerce, oscommerce setup, oscommerce modification, online setup, oscommerce design, setup oscommerce, full oscommerce

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1866924