Đã hoàn thành

137151 oscommerce layout

Hi there,

I need the layout of [url removed, login to view] changed. i want to add the right column so that is a column on every side. The design should remain the same, i just want to add the right column. The layout should be pattered after [url removed, login to view]

thank you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: layout column, layout changed, want add column website, oscommerce layout php, oscommerce layout design, design oscommerce layout, oscommerce column, add layout oscommerce, add column oscommerce, oscommerce design layout, column oscommerce, oscommerce add column, layout oscommerce, oscommerce layout

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1883325

Được trao cho:

sworkx

Ready to start.. :-Laura

$25 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0