Đã hoàn thành

327404 oscommerce shop cart

os commerce is preinstalled on my server. Need to install it for my site. Shop cart will be filled with items by me.

Quick and easy job for a programmer who knows how to install os commerce shop cart.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, OSCommerce, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: programmer shop, php shop cart, need programmer cart, commerce shop site, shop commerce, programmer install oscommerce, quick shop install, quick easy programmer, os commerce programmer, oscommerce easy install, install cart oscommerce, commerce server programmer, commerce shop, oscommerce install server, oscommerce shop design, site design cart, shop cart, shop design oscommerce, oscommerce shop, install oscommerce server

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét )

ID dự án: #2073211

Được trao cho:

innoverlx

Hi, I am ready to do. Thanks

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0