Đã hoàn thành

Phase 2 for novaxtreme

Được trao cho:

novaxtreme

As we discussed, Thanks.

$200 USD trong 10 ngày
(15 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

PROTIKTEE

Hello, I have experience in web programming/development, graphic design, photo manipulation and photography. I'm interested to work on your project.Thanks.

$100 USD trong 6 ngày
(0 Nhận xét)
0.0