Đang Thực Hiện

php, cms and database website

5 freelancer đang chào giá trung bình $320 cho công việc này

webedeveloper

Experienced and serious team ready to start, please view pmb

$500 USD trong 15 ngày
(142 Nhận xét)
7.1
SevenStarInfo

Hello Sir, Please check your PMB Details. Thanks & Regards, SevenStar Infotech.

$600 USD trong 15 ngày
(48 Nhận xét)
6.9
mdjavedakhtar

please check pm

$50 USD trong 21 ngày
(34 Nhận xét)
6.4
magusdr

Ready to work, please check my PM. regards.

$250 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
6.2
uonlinetec

Hello, Please check my PM.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0