Đang Thực Hiện

PHP/HTML security check

We require our site script to have a full manual security check we need someone motivated and reliable to do the task thankyou

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: security check, check security, check security php site, check security site, website check security, security check script, php website security, php security check, manual html, php site security, html reliable, check script security, security check website, check website security, website security check, separate html php, convert website html php, create image html php

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Bangkok, Thailand

Mã Dự Án: #4548209

Đã trao cho:

moxdesigns

ready to do this

$35 USD trong 3 ngày
(8 Đánh Giá)
3.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

adityalivelife

hi, please find the attached private message of the work done ...Thanks!!!

$231 USD trong 15 ngày
(132 Đánh Giá)
6.4
kansama

Hello! PHP Expert here. I'm ready to start work. Please award me. Best Regards.

$35 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0