Đóng

153113 PHP Revisions

Dự án này đã được trao cho getme với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I need someone that is quick and knows what they are doing to make some quick revisions on our website. For someone that knows what they are doing it should be very very simple. The person that is awarded job will have to work one on one with us via phone or chat until revisions are made. Should not take more than 1 hour of your time. I need someone ASAP! Right now! quick $10

[url removed, login to view]

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online