Đã hoàn thành

phpmydirectory front-end customization

Được trao cho:

Hostafric

check pm for details

$350 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
5.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $458 cho công việc này

USAGraphicPR0

********************************************.. YOUR SEARCH ENDS HERE .. ********************************************** GET IT DONE RIGHT THE FIRST TIME! Hello Sir/Ma'am, I look forward to talking to you further and g Thêm

$750 USD trong 8 ngày
(130 Nhận xét)
8.2
eddie09

PHP Expert here boss, let me prove my skill to you, I'm looking for long term relationship. Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(20 Nhận xét)
5.4
YashpalSingh123

php/mysql experienced

$500 USD trong 5 ngày
(13 Nhận xét)
4.7
dynamiksystems

Pls check pmb.

$400 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
3.1
trignoindia

Please check PM.

$499 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0