Đã hoàn thành

122096 phpprobid script redesign

I'm currently using phpprobid script and want a complete web 2.0 redesign.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: php redesign script, redesign script, script redesign, phpprobid website design, php script redesign, phpprobid website, phpprobid design, phpprobid script, design phpprobid, website using phpprobid

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Burnaby, Canada

ID dự án: #1868262

Được trao cho:

genecotton

Check my reviews and portfolio, and you will see I am a good web developer and also a good artist. See message board for my portfolio and lots of samples.

$250 USD trong 21 ngày
(52 Đánh Giá)
5.4