Đã Hủy

PHPProLance - Project for Bo

Edit my copy of PHPProlance.

Project for Bo.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: phpprolance project, bo design, phpprolance, phpprolance php, phpprolance design, copy edit web development, copy edit someones site, copy edit instructional design, copy edit website, copy edit site, copy edit abstract, copy edit websites

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Hollywood, United States

Mã Dự Án: #1066570

6 freelancer đang chào giá trung bình $68 cho công việc này

XDREAM11

Dear sir, Please check your PMB. Thank you.

$30 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
5.7
chandan23

I am working on PSD to XHTML, Doc to XHTML, Joomla, Wordpress PHP CSS Js over 3 years

$150 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
agasteen

i can done it fast. Give a chance to me.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gwbit

Hello Please check the message board for bid details.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mmooon

as mentioned

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Tesla1987

i am ready to start work immediately , just tell me the details

$30 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0