Platform 1 mạng quảng cáo CPI trên di động có tracking và postback nền tảng WEB

Đã Đóng Đã đăng vào Oct 15, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Platform 1 mạng quảng cáo CPI trên di động có tracking và postback nền tảng WEB .

yêu cầu cụ thể:

Platform sẽ bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu về các chiến dịch quảng cáo ( bao gồm các thông tin về chiến dịch , Giá cho mỗi cài đặt , link quảng bá , ...)

- Phần thống kê doanh thu , số click, cài đặt, ...

- Tracking được tên điện thoại đã click vào link quảng bá và cài đặt , hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành ,...

- Có phần postback

- Một số yêu cầu khác sẽ trao đổi thêm

Chủ yếu để quán lý Publisher , developer và Advertiser , lượng click và cài đặt ứng dụng hàng ngày .

Có thể làm giống platform như này cũng được. Hasoffers là 1 platform quản lý mạng quảng cáo khá chuẩn mực

Đăng nhập vào : [url removed, login to view]

email: Pass Abcd1234

Đây là 1 tài khoản để publisher có thể xem các chiên dịch quảng cáo , xem report hàng ngày

Lh sờ kai pe : tnt_1311

HTML MySQL PHP Web Hosting Thiết kế trang web

ID dự án: #6595653

Về dự án

Dự án từ xa Nov 28, 2014 đang mở
c4lyps

I can create the platform as you mentioned in a quick turn around. Expert in web development. Let's have a details discussion about the project goal.

$400 USD trong 12 ngày
(7 Nhận xét)
3.8