Đã Đóng

Platform 1 mạng quảng cáo CPI trên di động có tracking và postback nền tảng WEB

Platform 1 mạng quảng cáo CPI trên di động có tracking và postback nền tảng WEB .

yêu cầu cụ thể:

Platform sẽ bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu về các chiến dịch quảng cáo ( bao gồm các thông tin về chiến dịch , Giá cho mỗi cài đặt , link quảng bá , ...)

- Phần thống kê doanh thu , số click, cài đặt, ...

- Tracking được tên điện thoại đã click vào link quảng bá và cài đặt , hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành ,...

- Có phần postback

- Một số yêu cầu khác sẽ trao đổi thêm

Chủ yếu để quán lý Publisher , developer và Advertiser , lượng click và cài đặt ứng dụng hàng ngày .

Có thể làm giống platform như này cũng được. Hasoffers là 1 platform quản lý mạng quảng cáo khá chuẩn mực

Đăng nhập vào : [url removed, login to view]

email: Pass Abcd1234

Đây là 1 tài khoản để publisher có thể xem các chiên dịch quảng cáo , xem report hàng ngày

Lh sờ kai pe : tnt_1311

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Web Hosting, Thiết kế trang web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #6595653

c4lyps

I can create the platform as you mentioned in a quick turn around. Expert in web development. Let's have a details discussion about the project goal.

$400 USD trong 12 ngày
(7 Nhận xét)
3.8