Đã hoàn thành

3740 Pligg Template

Looking for a Pligg ([url removed, login to view]) template designed and install to work with pligg 7.2 beta.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: pligg work, website pligg, design pligg, template designed, pligg install, pligg template work, pligg beta, template pligg, install pligg, pligg template design, pligg php, pligg template, pligg design

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét )

ID dự án: #1754609

Được trao cho:

lampcagriya

can be done... [url removed, login to view]

$500 USD trong 5 ngày
(594 Đánh Giá)
8.7