Đang Thực Hiện

22011 Pokemon Site

Ok Now I want a site on the likes of ... [url removed, login to view] [url removed, login to view] wherein users can come and play pokemon fights and stuff !!! All the pokemon data will be collected by you! Please clarify on PMB! Will provide more details if asked! TWS

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: pokemon, website design pokemon, play pokemon, design pokemon, pokemon design, pokemon play

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Mumbai, India

Mã Dự Án: #1772661