Đang Thực Hiện

68826 Portal + 60 Websites + RSS

We need a portal and 60 websites for hair dresser in German and English.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, PHP, Dịch thuật, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website design portal, websites portal, portal websites, need design portal, german websites design, german websites, design portal, portal rss, rss website websites

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1816860

1 freelancer đang chào giá trung bình $450 cho công việc này

esolzsales

Dear Sir ..... quote for portal development

$450 USD trong 20 ngày
(561 Nhận xét)
9.8