Đã Đóng

PPD SITE LIKE FILEICE

I need a web site just FileIce with the admin panel and all that, plus the gateway to adscendmedia CPALead or (better if it works for both ..)

Sorry for my bad English...

Kỹ năng: HTML, HTML5, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: site fileice, ppd fileice, cpalead, cpalead ppd, design fileice website, cpalead design, ppd website, ppd site fileice, adscendmedia cpalead, ppd site, fileice website, website fileice, adscendmedia, site plus admin, cpalead php, fileice, bad gateway, cpalead gateway, site web int, development promotion site web, mini site web, site web similar elfyourself, convert flash site web, radio site web designers, gay site web design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Italy

Mã Dự Án: #1612768

3 freelancer đang chào giá trung bình $233 cho công việc này

gopalvora

Hi Ready to start Thanks..

$200 USD trong 15 ngày
(142 Đánh Giá)
6.7
softtonix

Please See [url removed, login to view] You

$250 USD trong 10 ngày
(29 Đánh Giá)
5.8
WoLd82C3F

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0