Đã Hủy

prestashop configure tcpdf for hebrew

i need tcpdf installed with hebrew characters font for my prestashop store + (all the process and changes documented)

the prestashop has already pdf support with fpdf but it dosn't work with hebrew lang so i need to migrate to tcpdf this is a very simple job if you know tcpdf, php, prestashop

Kĩ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: prestashop tcpdf, tcpdf prestashop, tcpdf hebrew, prestashop hebrew, prestashop website design, hebrew tcpdf, tcpdf, prestashop store, design prestashop, prestashop|, website hebrew, need hebrew, php font characters, design tcpdf, prestashop changes, need php prestashop, need prestashop, store prestashop, hebrew prestashop, font hebrew, tcpdf design, process opening clothing store online, hebrew website, php font store, prestashop installed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) tel aviv, Israel

ID dự án: #1019755

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

nbgun

You have a PMB.

$200 USD trong 3 ngày
(16 Nhận xét)
5.3
YashpalSingh123

prestashop/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
4.7