Đang Thực Hiện

Prestashop site/theme customization

10 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

violetzs

I can do it.

$110 USD trong 13 ngày
(164 Đánh Giá)
7.1
erasoft

Hi, Please check pmb for more details. Thank you

$82 USD trong 1 ngày
(109 Đánh Giá)
7.0
SoftSandila

hi i can do this for u thanx, adnan

$125 USD trong 5 ngày
(89 Đánh Giá)
6.7
jeevanoss

PLs see the PMB

$100 USD trong 1 ngày
(50 Đánh Giá)
6.5
prestashop

Oh Prestashop project again, kindly check PMB and let start on it, Easy job it is ......

$65 USD trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
5.6
masoud2011

hi business man .please check your pmb

$50 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
5.0
spyrosk

A lot of experience on Prestashop development and theming customization.

$300 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7
eshopdev

Hello, I am ready to start. Here is my Prestashop portfolio: 1. [url removed, login to view] 2. [url removed, login to view] 3. [url removed, login to view] 4. [url removed, login to view] 5. http:// Thêm

$70 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3
rehaanron4u

Please check PMB for more details Thanks

$40 USD trong 3 ngày
(20 Đánh Giá)
3.3
chipkoooo

lets do it

$100 USD trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0