Đã hoàn thành

Priivate job for creativetech-solutions

Được trao cho:

creativewebideas

as discussed. Thanks

£100 GBP trong 0 ngày
(154 Đánh Giá)
7.9

8 freelancer đang chào giá trung bình £150 cho công việc này

KESHAVINFOTECH

Hi tijjani, I know this job is for some other provider but Please check PMB. :-)

£77 GBP trong 3 ngày
(655 Nhận xét)
8.3
meetketan33

Hello Friend, Please check PMb. Thank You.

£50 GBP trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
3.2
charliehank

see the private [login to view URL] forward(AQ) Thanks

£200 GBP trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
adarsh111

please check your personal message..its somethng interesting

£225 GBP trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
bilalgee

ready to start work plz check pm....

£150 GBP trong 24 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
mrlaxmidhar

hi,please check pm

£150 GBP trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
adeelahmed123

Softeck Technologies is about inspirations, innovations and ideas both bright and brilliant. At Softeck Technologies, we bring together dreams and aspirations through a high level of competence that alone makes us stan Thêm

£250 GBP trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0