Đang Thực Hiện

Private Job for brendonf

Ad discussed. Private job for brendonf. All others need not apply.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Joomla, PHP, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem thêm: job ad, job for , apply job, kamudi, need idea start job, need forum posting job, commision sales job, ad job, private job

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Winder, United States

Mã Dự Án: #1045560

Đã trao cho:

brendonf

As discussed

$30 USD trong 1 ngày
(39 Đánh Giá)
5.4