Đã hoàn thành

Private job for francoe

Được trao cho:

francoe

I'm ready to do it.

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
2.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $375 cho công việc này

sudhamuthu

Hi kindly send me the details.

$250 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
RoopeshSharma007

Send Project Details

$750 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
leosoftonline

Can you please send me detail by which we done more effective way :)

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0