Đang Thực Hiện

Private project for Aklish

I have discussed the project in detail with Aklish and no one need to place bid except him...I have discussed the project in detail with Aklish and no one need to place bid except him...I have discussed the project in detail with Aklish and no one need to place bid except him...

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: softsolution2000, place bid project, project website bid, private bid request, web design project people bid, bag software project online bid, project online bid, freelancing project delhi nehru place, 5000 programmer please post project receive bid instantly, project freelance bid moon, site shows project clients bid, php script bid place option bid form

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) NSR, Pakistan

ID dự án: #1634114

1 freelancer đang chào giá trung bình $1500 cho công việc này

akshaysingh

Hello,Please see PMB.

$1500 USD trong 50 ngày
(4 Nhận xét)
2.8