Đang Thực Hiện

Private Project for Amalendu Samanta

As instructed.

Thanks

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: amalendu samanta, amalendu, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh, excel give thanks project

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) Boca Raton, Brazil

Mã Dự Án: #1020826

3 freelancer đang chào giá trung bình $132 cho công việc này

amalendu4u

hi, thanks for creating the project. amalendu

$45 USD trong 4 ngày
(6 Đánh Giá)
3.2
pankajshesha

=== check PMB for details ===

$200 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.2
Jrein

I can do it for you i'm an A+ graphic designer & web designer

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0