Đang Thực Hiện

Private Project #5 for Georgi

Private job for Georgi only. Please bid 125$

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: 5 for, georgi, jkaushal21, bid small job, bid animation job, project freelance bid moon, bid paid job, bid coding job, bid insurance job

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) Dehradun, India

Mã Dự Án: #1008803

Đã trao cho:

Predte4a

lets do it :-)

$125 USD trong 10 ngày
(20 Đánh Giá)
6.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $124 cho công việc này

nazmul2021

Hi I am ready to start this project ASAP. I am ready to long term business relationship with your company. Sincerely Nazmul Haque.

$125 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gdsbond

You would be more than happy to give me the project

$120 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
2.5
oknepal

Hello Employer, The details is incomplete dear employer. Please PM us for specifications. Thanks, OKNEPAL Inc. Family

$125 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0