Đang Thực Hiện

Private Project #6 for Georgi

Private job for Georgi as discussed and agreed. Please bid 550$ on it.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: georgi, jkaushal21, project online bid, project freelance bid moon

Về Bên Thuê:
( 91 nhận xét ) Dehradun, India

Mã Dự Án: #1016064

Đã trao cho:

Predte4a

Lets do it :-)

$550 USD trong 20 ngày
(20 Đánh Giá)
6.1