Đang Thực Hiện

Private project for kakoappa

Private project for kakoappa

as discussed over PM

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: kakoappa, private project website, design private project, create project plan days, project private, project private villa, mitjacaw, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia, Monaco

Mã Dự Án: #1062998

Đã trao cho:

kakoappa

As discussed.

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

dktech2008

Hi, I can complete the project within the stipulated time. Please let me know the details. Regards, dktech.

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0