Đã hoàn thành

Private Project for Michael

Được trao cho:

w3bexpert

As we discussed, thanks!

$150 USD trong 5 ngày
(110 Đánh Giá)
6.5

8 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

linkexchange1984

Please check your PM box. *************Best Regards***********

$30 USD trong 1 ngày
(39 Nhận xét)
5.8
zaidi87

Kindly provide details

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.2
mauro1958

Good morning I am an Italian programmer, please provide further details. Greetings

$30 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
eximo

Please check your PMs.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vipinlahoti

We are ready to take any kind of project.. Check your Inbox...

$45 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
uzzaman

Please contact me if you are interested. Thank you

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
natasuf

You didn't provide much detail on your project... I would have liked to know more but I'm sure I can help you.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0