Đang Thực Hiện

Private Project for Shibu (Harris, Brookman, Moreno, Choyce)

Harris lawyers (html/css coding)

Brookman Wroten (html/css coding)

[url removed, login to view] (html/css coding)

[url removed, login to view] (design into html/css)

[url removed, login to view] (header sliding)

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: website lawyers, lawyers website, private project shibu varghese, shibu, sliding header, private coding, design header project, emcompany, sliding website, css lawyers, project management database design, project free magazine design

Về Bên Thuê:
( 90 nhận xét ) Sacramento, United States

Mã Dự Án: #1712449

Đã trao cho:

inspirad

Thanks, Inspirad

$255 USD trong 15 ngày
(377 Đánh Giá)
7.5