Đang Thực Hiện

Private Project for YMS 13

Home page and Inner page HTML (with divs not tables)

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: yms project, page html project, inner page design html, design project inner page, project inner page design, tables divs, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 85 nhận xét ) Cambridge, United Kingdom

Mã Dự Án: #1637996

Đã trao cho:

ymswebsolutions

HI. I have placed my bid. Thanks.

$200 USD trong 5 ngày
(262 Đánh Giá)
8.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

sunview212

Hello, check my PMB

$250 USD trong 5 ngày
(2 Đánh Giá)
2.2
patelpayal

HI I WILL BE DO WORK IN THIS PROJECT

$150 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jaa2011

yes i will do , i m ready

$80 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0