Đã Trao

private project forCHFKs2

Thanks for your service.

Do not bid on it please.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: private service, bid web service nusoap, project online bid, project freelance bid moon, bid transcription service, bid sharepoint service

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Randwick, Australia

Mã Dự Án: #1006499

1 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

wxc

Please see the pm

$33 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6