Đang Thực Hiện

125082 Programming- Community

Looking for bid on improving website. 1) enhancing customer profiles 2) ability to add data to site 3) community ability to rate site features 3) other customer related data integration.

Current site runs amember+wordpress and has no CMS although would consider mambo for implementation of new features.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, MySQL, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: programming website on wordpress, programming community, c++ wordpress programming, community programming, community data, bid programming, wordpress programming, community site data, community website wordpress, wordpress programming design, community cms, community profiles, community features website, related programming, wordpress data integration, website cms implementation, mambo wordpress, wordpress amember design, programming wordpress, wordpress website programming, wordpress community, wordpress cms integration, improving website design, design bid community website, community site wordpress

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1871248