Đang Thực Hiện

Project for Alsoft10 ONLY!

This is a website editing and videos uploading task for Alsoft10 ONLY!

Dear Alsoft,

Please bid $30 for this project.

Regards

Tex

Kỹ năng: HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: design tex, alsoft10, uploading project, task bid project, uploading videos bid, tex001, project report tex, videos uploading , tex design, task project bid

Về Bên Thuê:
( 161 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1026921

Đã trao cho:

ALSOFT10

Thank you again .....

$30 USD trong 1 ngày
(72 Đánh Giá)
6.7