Đã hoàn thành

project for ayaz

Đã trao cho:

aalogic

As per discussion. Thanks

$110 USD trong 1 ngày
(86 Đánh Giá)
6.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $88 cho công việc này

allroundexperts

Please check PMB ....

$80 USD trong 5 ngày
(115 Đánh Giá)
5.6
ayazgul

Ready lets do it.

$110 USD trong 5 ngày
(46 Đánh Giá)
5.2
sher12

which sort of project is it??? well i am an expert of php..3years experience

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
thecracker

If you mean by election ... A Voting System Then check pbm

$50 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0