Đang Thực Hiện

Project for Bipul

As described.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: bipul, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) bedford, Canada

Mã Dự Án: #1082682

Đã trao cho:

AphroECS

Please accept my bid: Thanks.

$90 USD trong 2 ngày
(96 Đánh Giá)
7.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

husnain34

ok told me your requirment

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Casktura

I'm ready to start.

$30 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0