Đã hoàn thành

Project for Bipul

Được trao cho:

AphroECS

Please accept my bid: Thanks.

$90 USD trong 2 ngày
(96 Đánh Giá)
7.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $73 cho công việc này

husnain34

ok told me your requirment

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Casktura

I'm ready to start.

$30 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0