Đang Thực Hiện

Project for Dan Stefan Oprean

Project for Dan to create a new fashion website and social platform with the tasks as discussed by email.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: create website fashion, social fashion website, project fashion, fashion design project, fashion platform website, cisco network project tasks, sugarcrm export project tasks, project 1000 contact email, fashion social, sugarcrm close project tasks

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Sibiu, Romania

Mã Dự Án: #1747449

Đã trao cho:

alphagod

Please see pmb.

$30 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

RidwanWinanto

i'm interesting sir, please check PM, contact my email i will try

$100 USD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0