Đã hoàn thành

Project for Evadevelopers

Được trao cho:

evadevlopers

hi as per discussion Thanks

$50 AUD trong 1 ngày
(27 Đánh Giá)
4.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $142 cho công việc này

gopalvora

Hi ready to start thanks

$195 AUD trong 4 ngày
(165 Nhận xét)
6.8
Ortange

Hi, We're able to take up your project. Kindly check PMB for additional details.

$180 AUD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0