Đang Thực Hiện

Project for evsoft #2

project for evsoft

Kỹ năng: PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: fgexpert, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) chicago, United States

Mã Dự Án: #1072104

Đã trao cho:

evsoftpk

As Discussed.

$350 USD trong 15 ngày
(218 Đánh Giá)
9.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

mickeylee112

I can help you , sir! I'm ready to start!

$250 USD trong 7 ngày
(100 Đánh Giá)
6.2