Đã Đóng

Project for Khalak

Project for khalak

As disused in the email

$320 for total project and 50% milestone

Please bid accordingly

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, jQuery / Prototype, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: khalak, php total project, contman, milestone article bid, total project, please bid direct experience, please bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1717982

2 freelancer đang chào giá trung bình $285 cho công việc này

khalak

Thanks for giving chance. Thanks Abdul Khalak

$320 USD trong 10 ngày
(83 Đánh Giá)
6.3
thej0ker

Hi, Please check PMB.

$250 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0