Đã Đóng

Project for Khalak

Project for khalak

As disused in the email

$320 for total project and 50% milestone

Please bid accordingly

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, jQuery / Prototype, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: khalak, php total project, contman, milestone article bid, seo results keywords please bid, capable deliver task please bid, sample project total quality management, bidding please bid project articles 100 per rewrite, total project, average flash development project total, please bid direct experience, please bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

ID dự án: #1717982

2 freelancer đang chào giá trung bình $285 cho công việc này

khalak

Thanks for giving chance. Thanks Abdul Khalak

$320 USD trong 10 ngày
(83 Nhận xét)
6.3
thej0ker

Hi, Please check PMB.

$250 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
0.0