Đang Thực Hiện

Project For Lee - Part #16

This is continuous part of previous work..

The work require PHP, wordpress, HTML, ajax and Mysql Skill.

Description:

1. Improve the web page design

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: web page design part, samtiger2, lee, php project html, work project php, php mysql html ajax, php mysql ajax project, php wordpress project, ajax project mysql, php mysql project description, restaurant database project description, dotnet project description, graphic design project description

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) Charlotte, United States

Mã Dự Án: #1630465

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

mickeylee112

I can help you,sir! I'm ready! check pm!

$500 USD trong 15 ngày
(102 Đánh Giá)
6.2