Đang Thực Hiện

Project for Novaxtreme Phase 3

HI,

Awesome work fellas!

Last payment for graphics, then we start new addons.

Please bid $500.

Thanks

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: awesome work, novaxtreme, phase graphics, last payment, earlogic, graphics design phase, project 500 php, design phase website project, please bid, php bid addons, project work graphics, project awesome, website addons, bid graphics project

Về Bên Thuê:
( 159 nhận xét ) delhi, India

Mã Dự Án: #1017086

Đã trao cho:

novaxtreme

As we discussed.

$500 USD trong 10 ngày
(15 Đánh Giá)
4.7