Đã hoàn thành

project for serh

Được trao cho:

SerhiyVas

Hello! Bid as we discussed before. Thanks

$120 USD trong 7 ngày
(24 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

chetnath

let me know if u are agree...thanks

$50 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
joyrocko

Hey, We have expert team regarding to your project. Please check PMB for detail bid !!! Thanks.

$170 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0