Đang Thực Hiện

Project for webdevtn

This is a project for webdevtn..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: webdevtn, start workflow project project, autocad house project project, convert project project, websense project project, conversion project project, sreenshots customer relationship management project project aspnet, project project, real estate project project number 321744, adding project project

Về Bên Thuê:
( 47 nhận xét ) Gjvik, Norway

Mã Dự Án: #4552452

Đã trao cho:

webdevtn

as discussed Thank you!

$70 USD trong 3 ngày
(14 Đánh Giá)
3.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $72 cho công việc này

webservices4uonl

NEED TO KNOW IN DETAILS ABOUT YOUR REQUIREMENT . WE WILL BE WAITING FOR YOUR REPLY.

$74 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
4.7