Đã hoàn thành

project no. 0056

Được trao cho:

mayureshgoyal

-------------------------- Lets Start --------------------

$60 USD trong 3 ngày
(70 Đánh Giá)
6.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $127 cho công việc này

radhe003

Start now kindly check pm thanks radhe

$240 USD trong 4 ngày
(26 Nhận xét)
4.2
DesignMasr

kindly check PM.

$35 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
3.6
kannadhasan

Let start to work now

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kayasystems

Mikael, please see my private message.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0