Đang Thực Hiện

project no. 0056

Please see attached file

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem thêm: project no , max fix project file, autocad project file, numbers effect project file, cinema project file, flash countdown project file

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Albertslund, Denmark

Mã Dự Án: #1032645

Đã trao cho:

mayureshgoyal

-------------------------- Lets Start --------------------

$60 USD trong 3 ngày
(70 Đánh Giá)
6.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $127 cho công việc này

radhe003

Start now kindly check pm thanks radhe

$240 USD trong 4 ngày
(26 Đánh Giá)
4.2
DesignMasr

kindly check PM.

$35 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.6
kannadhasan

Let start to work now

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kayasystems

Mikael, please see my private message.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0