Đã hoàn thành

Psd design to html in "cms made simple"

Được trao cho:

gujjucoders

Hi, Please check PMB. Thanks

$275 USD trong 5 ngày
(157 Đánh Giá)
7.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $311 cho công việc này

gslogics123

Respected Sir CMS EXPERET HERE Please check the message box Regards Ashwin

$250 USD trong 2 ngày
(287 Nhận xét)
7.5
salientcomputer

Hi Please see PMB.

$250 USD trong 3 ngày
(194 Nhận xét)
6.4
SourceBurner

Please provide some design samples over PMB. Regards

$400 USD trong 4 ngày
(109 Nhận xét)
5.7
tdteam

Hi, please check PM, thank you.

$250 USD trong 5 ngày
(62 Nhận xét)
5.3
SiMka85

Hi! Ready to start!

$250 USD trong 5 ngày
(38 Nhận xét)
5.1
kultech

I can done. Please check PM and my review.

$500 USD trong 12 ngày
(40 Nhận xét)
4.6