Đã hoàn thành

Rapid edits to a website (within the next 45 minutes)

Được trao cho:

cristisst

i'm able to start right now.

$30 USD trong 0 ngày
(103 Đánh Giá)
6.1

8 freelancer đang chào giá trung bình $72 cho công việc này

chetanraj81lx

READY TO MODIFY, PLEASE SEND ME DETAILS

$220 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
5.2
sachin007007

Hello, I am a reliable PHP developer (my reviews and completion rate prove this). I'm interested about the jobs and ready to start right [url removed, login to view] my [url removed, login to view] for your time!

$50 USD trong 1 ngày
(17 Nhận xét)
4.7
webexpert80

Hi, I am ready to start working on your site. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(11 Nhận xét)
4.4
ndesignsolution

I am ready to do this project.. please check PMB.

$45 USD trong 0 ngày
(13 Nhận xét)
3.8
rlucian

Ready to start. Experienced programmer

$100 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.2
MartinMinghetti

I'm free right now!

$50 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.1
john1992

ok..i agree..please check PMB

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0