Đã hoàn thành

Redesign + Implement advanced Filters.

Đã trao cho:

tomydeveloper

Hello,Please check my bid and award the project .Thanks

$400 USD trong 21 ngày
(353 Đánh Giá)
7.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $650 cho công việc này

zainy01

Hi! I'm interested in it

$850 USD trong 7 ngày
(68 Đánh Giá)
7.1
Linkbuild

Thanks for your post, kindly have a look on our PMB.

$750 USD trong 15 ngày
(39 Đánh Giá)
6.4
marketingzone

Kindly check pm to get an attractive bid

$600 USD trong 15 ngày
(60 Đánh Giá)
6.1
manish973

please check PMB........

$600 USD trong 24 ngày
(14 Đánh Giá)
5.1
arman321

SERIOUS [url removed, login to view] PMB.....

$750 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2
ingeniusglobal

Please check private message for more [url removed, login to view]

$750 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
riteshiss

It will my pleasure to work with you.

$600 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0