Đang Thực Hiện

Redesign + Implement advanced Filters.

Redesign a bidding website + add complex filters and additional functionality.

Redesign a bidding website + add complex filters and additional functionality.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: implement 2012, implement functionality website, implement php website, implement design php, add filters, redesign complex, script filters data website, ethanlien, php filters, filters php, additional functionality required, complex website php, complex website example cakephp, complex website

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Thomastown, Australia

Mã Dự Án: #1675918

Đã trao cho:

tomydeveloper

Hello,Please check my bid and award the project .Thanks

$400 USD trong 21 ngày
(353 Đánh Giá)
7.8

7 freelancer đang chào giá trung bình $650 cho công việc này

zainy01

Hi! I'm interested in it

$850 USD trong 7 ngày
(68 Đánh Giá)
7.1
Linkbuild

Thanks for your post, kindly have a look on our PMB.

$750 USD trong 15 ngày
(39 Đánh Giá)
6.4
marketingzone

Kindly check pm to get an attractive bid

$600 USD trong 15 ngày
(60 Đánh Giá)
6.1
manish973

please check PMB........

$600 USD trong 24 ngày
(14 Đánh Giá)
5.1
arman321

SERIOUS BIDDER.CHECK PMB.....

$750 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2
ingeniusglobal

Please check private message for more details.Regards

$750 USD trong 12 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
riteshiss

It will my pleasure to work with you.

$600 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0