Đang Thực Hiện

Revisions to PHP BB

Revise colors/style of PHP BB to match the rest of our site

Kỹ năng: PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: php style, php bb, bb&c, revise, revise design, php revisions, revisions, php style website, php rest, design website php, colors match, rest php, php match

Về Bên Thuê:
( 89 nhận xét ) Fort Lauderdale, Fl, United States

Mã Dự Án: #61388

Đã trao cho:

netforce

Can have this done for you today...no problem. Thanks

$90 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

mumtaza1

i can do it in just awhile.i am ready to start [url removed, login to view] you can check similar work ii done [url removed, login to view] [url removed, login to view]

$50 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.0