Đã Đóng

Ruby and Rails Expert

I want someone expert with Ruby and Rails. I have some regular projects for right candidate. Please apply with your previous work samples.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: ruby, ruby rails, php ruby, rails php, ruby ruby rails expert, ruby rails expert, ruby php, ruby website, ruby regular php, php rails, rails projects, ruby design, design ruby, design website rails, expert ruby rails, ruby rails projects, ruby rails php, ruby rails design, rails work, projects ruby rails, php ruby rails, ruby rails website, rails expert, rails ruby upgrade project, work samples english russian

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #1688812

3 freelancer đang chào giá trung bình $617 cho công việc này

prashantrawal

Hi i have 1 year experience in RoR here is my reference [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] conatact me in skype add rawalprashant26 thanks

$500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sindumathi

Hi I am ready to start work on [url removed, login to view] 3+ years of experience in Ruby on Rails. Thanks Sindumathi

$600 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
KR2D1oiB6

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0