Đang Thực Hiện

script for a 9gag website clone

Make a website that looks like nine gag with a script. I provide the details. Should be easy and installed in several minutes

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web

Xem thêm: nine, gag, 9gag clone script, design 9gag, 9gag script clone, easy website clone, gag clone script, clone website 2012, website 9gag, script 9gag, 9gag script, 9gag website, 9gag website design, 9gag website clone, 9gag clone design, clone 9gag, 9gag clone, 9gag, pcmeijer, minutes script, website clone php, make website clone, make clone website, onemodelplacecom clone website script, easy website comment script

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Zuiderwal 33, Germany

Mã Dự Án: #1620796

Đã trao cho:

serpentscode

As discussed.

€40 EUR trong 1 ngày
(32 Đánh Giá)
4.7

1 freelancer đang chào giá trung bình €100 cho công việc này

MalikUmarbhutta

Hay Sir, See my PM

€100 EUR trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.5